Begeleiding implementatie AVG

Een uitgebreide begeleiding van een onderwijs AVG traject

Voor een scholengemeenschap met twee scholen (VMBO en Havo/VWO) voerden we op verzoek van de schoolleiding een onderzoek uit waarin we in kaart brachten wat er nog geregeld moest worden om de school “privacyproof” te maken. Daarbij volgden we de richtlijnen van het bestuur. Het resultaat was een Plan van Aanpak waarmee we samen met de school mee aan de slag gingen. 

Aandachtspunten waren o.a. het op orde brengen van de verwerkersovereenkomsten, het opstellen van protocollen, reglementen en afspraken, het in kaart brengen van het applicatielandschap etc. 

We stelden een Handboek Privacy op voor de school waarin alle aspecten beschreven werden. Ook gaven we advies met betrekking tot de communicatie hierover met medewerkers, leerlingen en ouders. 

Resultaat:

  • De twee scholen volledig privacyproof op basis van richtlijnen bestuur
  • Een duidelijk Handboek Privacy, de komende jaren te gebruiken