Hybride lesgeven

Welkom!

Het project “hybride Lesgeven” wordt gefinancieerd uit een bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Welkom op deze pagina over de samenwerking tussen Brainport en De Kennismaatschap!

In deze samenwerking is Brainport de opdrachtgever van De Kennismaatschap rond twee trajecten aangaande hybride lesgeven op de Brainport-scholen:

  • Hybride lesgeven: technisch advies;
  • Hybride lesgeven: didactische implementatie.

In de periode van februari tot en met juni 2021 hebben alle VO-scholen in de Brainport-regio de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de expertise van De Kennismaatschap bij de duurzame implementatie van “Hybride Lesgeven” in het onderwijs. Hierbij interpreteren we de term “hybride lesgeven” breed, maar de essentie ligt hem in een goede implementatie van digitale middelen om de kwaliteit van het (afstands-)onderwijs van de Brainportscholen duurzaam te verbeteren.

Meer weten? Kom kennismaken!

De Kennismaatschap staat van 2 tot en met 4 februari met een stand op het unieke Virtuele Event van OnderwijsMetICT. Als u zich daar op 3 februari aanmeldt dan kunt u dit ‘congres van de toekomst’ de hele dag ervaren! Het leuke van een virtueel event is, dat u er in en er uit kunt ‘lopen’ wanneer u wilt! En als u gebruik maakt van de code OMICT-DKM202, dan heeft u vanaf 13.30 uur exclusief toegang tot onze VIP-ruimte, waar we u meer over het project “Brainport Hybride Lesgeven” vertellen en u al uw vragen kunt stellen.

Voor meer informatie over het virtuele OMICT-Event en aanmelden klik hier!

Leuk om dan alvast kennis te maken!

Marian, John, Lex en Marc