Digitale geletterdheid

Digitale Geletterdheid is een van de 21e eeuwse vaardigheden. Niet alleen leerlingen; ook docenten moeten bekwaam gemaakt worden in het omgaan met de digitalisering van onze maatschappij. Dat is niet alleen bekwaam zijn in het bedienen van hardware en software, maar ook hoe je dat gebruikt.

De Kennismaatschap heeft een raamwerk opgezet, dat een school kan gebruiken om daar Digitale Geletterdheid in te voeren. Het Raamwerk Digitale Geletterdheid van de Kennismaatschap wordt op samen met de school op maat ingevuld. Het raamwerk zorgt ervoor dat je geen belangrijke aspecten vergeet en geeft standaard invullingen, voor wie daar goed mee aan de slag kan.

Het Raamwerk Digitale Geletterdheid van de Kennismaatschap belicht de volgende aspecten:

Elk onderdeel wordt ingevuld naar mate het belang voor de school. Voor elk onderdeel hebben wij voorbeeld invullingen, die op basis van de behoefte van de school wel of niet of aangepast kunnen worden ingezet. Zo hebben wij voor het curriculum de doelstellingen beschreven in rubrics waarbij de leerlingen zelf hun vorderingen kunnen bijhouden. Voor de bekwaamheidsbevordering van de docenten hebben wij een nulmeting, ook op basis van rubrics, die gebruikt kan worden om de professionalisering van de docenten bij te kunnen houden.

De Kennismaatschap heeft veel ervaring in het begeleiden van scholen in deze trajecten, die altijd gefaseerd, samen met de school en op maat worden uitgevoerd.

Binnenkort is hier onze nieuwe brochure te downloaden.