Helder Zicht op onderwijs en ICT: een inzichtelijk model

Het model dat we hanteren voor de implementatie

Iedere school zet ICT in in het onderwijs. Maar hoe bereik je de juiste onderwijskundige doelen met de inzet van ICT?  En hoe houd je dit betaalbaar? 

Helder Zicht op Onderwijs en ICT is een concept waarin wij scholen volledig onderzoeken en doorlichten op de inzet van ICT. Hierbij onderzoeken wij zowel onderwijsinhoudelijke, organisatorische, technische als financiële aspecten in logische samenhang. De doorlooptijd van dit onderzoek is ongeveer een kwartaal.

Het resultaat is een rapportage waarin de school op deze vier punten wordt beschreven aan de hand van ons model, voorzien van een aantal aanbevelingen. Verder schetsen we een een beeld van de huidige situatie, aangevuld met bij de school passende toekomstige scenario’s. Hieruit wordt duidelijk wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn van de verschillende scenario’s. 

Na afloop heeft u een goed inzicht in de inzet van ICT in uw onderwijs. Daarmee heeft u ook een uitstekende basis om uw visie en het daarop afgestemde beleid aan te passen.

Meer weten? Download ons gratis boekje.