Invoering digitale geletterdheid

Een grote school voor Mavo, Havo en VWO wilde devices invoeren in het kader zelfstandig leren. Men koos na een door ons begeleid traject waarbij men meerdere scholen bezocht, voor een Google leerplatform en Chromebooks als devices. Tevens wilde men Digitale Geletterdheid in het lesprogramma opnemen.

Samen met een interne projectgroep voerden we een analyse uit op het lesprogramma, en beschreven we een integratie van het reguliere lesprogramma met een curriculum digitale geletterdheid. 

Tegelijkertijd kozen de secties aan de hand van heldere criteria die we samen met hen opstelden, voor nieuwe of bestaande digitale leermethodes en verzorgden we de communicatie met medewerkers en (nieuwe) ouders.

De school sloeg meerdere vliegen in één klap: 

  • Direct aan de slag met devices en een leerplatform in de eerste twee lesjaren 
  • Digitale geletterdheid in het curriculum opgenomen
  • Omslag naar adaptieve digitale methodes voor vrijwel alle vakken
  • Een passend trainingsprogramma voor alle docenten