Onderzoek “Helder Zicht op Onderwijs en ICT”

Het bestuur van een scholengemeenschap voor VO met meerdere locaties wilde de grip op de ICT-kosten terugkrijgen. 

Op basis van onze aanpak Helder Zicht op Onderwijs en ICT voerden wij een audit uit die zich focust op zowel de onderwijsinhoudelijke, de organisatorische als de financiële kant. Daartoe hielden wij interviews met de betrokkenen, inclusief de leerlingen. Vanuit de administratie werden de benodigde cijfers boven water gehaald. Met de ICT-afdeling keken we naar de status en organisatie van de ICT.

Met de opgehaalde informatie en inzichten maakten wij een beschrijving van de huidige situatie aangevuld met een paar toekomstige scenario’s. Het onderzoek leverde een basis voor een verscherping van de visie, en het daarop afgestemde beleid. Zo kregen we inzicht in de stappen die nodig waren om het gekozen scenario te realiseren.

Resultaat:

  • Inzicht in de onderwijskundige, organisatorische en financiële kanten van de ICT in het onderwijs.
  • Meerdere toekomstige scenario’s met minimaal een besparing van 10% op de ICT-kosten, die ingezet werd om de invoering BYOD’s mogelijk te maken.
  • Een stappenplan voor de komende 4 jaar.