Privacy: een praktische aanpak

Ook scholen hebben te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor dient ieder schoolbestuur een aantal zaken rondom persoonsgegevens goed te regelen. Daarnaast is het belangrijk om onder docenten en leerlingen bewustwording te creëren over privacy. 

Hoe pak je zo’n privacy traject aan? Hoe wordt je school privacyproof? En niet onbelangrijk: hoe krijg je daar iedereen op school in mee?

Wij kennen de specifieke zaken die op scholen spelen: denk bijvoorbeeld aan het gebruik van persoonsgegevens in digitale leeromgevingen en leerlingvolgsystemen, het gebruik van sociale media of het plaatsen van foto’s op een website.

De Kennismaatschap ontwikkelde een praktische en beproefde aanpak om scholen “privacy proof” te maken, inclusief  bewustwordingssessies voor management, docenten en ondersteunend personeel. Lessen over privacy voor leerlingen zijn terug te vinden in ons raamwerk Digitale Geletterdheid.