Projectmanagement ICT

Een aantal kleinere besturen voor VO met in totaal een 8-tal locaties wilden samenwerken op een aantal aandachtsgebieden, waaronder de ICT. Eén van de grotere besturen werkte met een goed opgezette ICT-afdeling, de andere besturen waren daar te klein voor.

Wij voerden het projectmanagement uit. We deden een vooronderzoek inclusief haalbaarheidsonderzoek. Met een initiële business case is de opzet van het project opgesteld. Na goedkeuring van het initiële projectplan stelden wij het definitieve projectplan op. In meerdere fases zou het projectplan worden uitgevoerd. Voor de eerste fase werkten wij een projectplan uit, inclusief bijgestelde business case, planning en begroting. Voor de realisatie van de eerste fase stelden wij een projectteam samen, dat bestond uit ICT-ers van de verschillende locaties. Eén van de bestuursleden fungeerde al opdrachtgever.

In die fase zijn de eerste stappen gezet om de ICT anders in te richten. Voor een groot deel ging men over op het werken in de cloud. Hierdoor werd de ICT vereenvoudigd en werd het mogelijk dat men zich concentreerde op de noodzakelijke ondersteuning van de gebruikers in plaats van op de techniek.

Resultaat:

  • Haalbaarheidsonderzoek met meerdere scenario’s.
  • Projectplan voor de uitvoering in meerdere fases, met een uitgewerkt plan voor de eerste fase.
  • Een ‘lean-and-mean’ ICT-omgeving.